?

Log in

No account? Create an account
Ne každý, kdo bloudí, je ztracen.
Jsem vločka spadlá z nebe...co když se rozplynu?
December 2008 
12:16 pm - Šťastné a Veselé!   [ +2 ]
This page was loaded Aug 22nd 2019, 2:01 pm GMT.