?

Log in

No account? Create an account
Ne každý, kdo bloudí, je ztracen.
Jsem vločka spadlá z nebe...co když se rozplynu?
New year 
1st-Jan-2008 05:29 pm
...

Krásný rok 2008  ♥

This page was loaded Apr 18th 2019, 12:51 pm GMT.